Hotel Slávie je v současně době uzavřen z důvodu rekonstrukce.

Otevření hotelu je plánováno na podzim 2024.

 

V současné době probíhá realizace projektu Rekonstrukce Hotelu Slavie v Železné Rudě, registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_256/0022732.

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu Hotelu Slavie, vč. technologického vybavení kuchyně a wellness s cílem vytvořit moderní zařízení hotelu a restaurace v turisticky atraktivní oblasti Železné Rudy o celkové podlahové ploše 2409,1 m2.

Cílem projektu je vedle rekonstrukce technicky nevyhovujícího hotelu mimo jiné posílit konkurenceschopnost společnosti FK Slavoj Vyšehrad s.r.o., vytvořit odpovídající zázemí pro další posílení pozice v oboru ubytování a stravování, posílit finanční zdraví firmy či snížit energetickou náročnost budovy.

Harmonogram projektu: 29. 6. 2020 – 30. 9. 2024.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prostřednictvím kterého může Česká republika čerpat peníze ze strukturálních fondů EU.

slide